Tietosuojaseloste

Sivusto kuuluu Huittisten Sanomalehti -konserniin, ja sivustolla noudatetaan Huittisten Sanomalehti Oy:n tietosuojaselostetta. Tässä tietosuojaselosteessa kerromme tarkemmin, miten Huittisten Sanomalehti Oy:n alaiseen konserniin kuuluvat yhtiöt keräävät ja käyttävät henkilötietoja

Allaolevat sivustot kuuluvat Huittisten Sanomalehti -konserniin ja käyttävät yhteisiä tietosuojaselostetietoja. Sivustot noudattavat suostumuksen pyytämisessä Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin ohjeistusta. Muutamme käytänteitä uusien lakien ja viranomaisohjeiden mukaisesti.

Rekisterinpitäjä

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Kun käytät jotakin sivustoa, tuotetta tai palvelua, jonka jokin yllä mainituista yhtiöistä tarjoaa, on Huittisten Sanomalehti Oy yhteysrekisterinpitäjänä tietojesi osalta.

Tietosuojakuvauksen tarkoituksena on noudattaa EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen ja muun tietosuojalainsäädännön vaatimuksia, sekä koota yhteen Huittisten Sanomalehti Oy:n tietosuojainformaatio

Huomioithan, että palvelumme voivat sisältää ulkopuolisiin sivustoihin ohjaavia linkkejä. Hakukoneet indeksoivat verkkosivumme, jolloin niissä mahdollisesti julkaistut henkilötiedot saattavat tulla näkyviin hakutuloksissa. Emme voi kontrolloida hakusivustojen hakutuloksia, eikä tietosuojaseloste koske näitä ulkopuolisia sivustoja.

Lue Huiman tekemien verkkosivujen evästekäytännöistä

Millaisia tietoja käsittelemme?

Mainostoimisto Huiman tekemillä verkkosivuilla on käytössä ensimmäisen ja kolmannen osapuolen evästeitä. Ensimmäisen osapuolen evästeet ovat osoitepalkissa näkyvän verkkosivuston asettamia evästeitä. Näillä sivustoilla käytetään lisäksi kolmansien osapuolien, kuten analytiikkateknologiatoimittajien sekä sosiaalisen median palveluiden evästeitä. Vain evästeen asettanut palvelun voi myöhemmin lukea evästeen ja tunnistaa selaimen käyttäjän palatessa aiemmin vierailemalleen sivustolle.

Sivustolla evästeiden avulla kerätään tietoa esimerkiksi siitä,

Evästeet ja sivustojen palvelimet tallentavat automaattisesti sivustolla käyneiden käyttäjien sivupyynnöt. Tiedot sisältävät esim. käyttäjän tekemän verkkopyynnön, päivämäärän, ajan, päätelaitteen IP-osoitteen sekä selaimen tyypin.

Tiedot ovat sellaisessa muodossa, että niitä ei voi yhdistää yksittäiseen käyttäjään ilman lisätietoja. Evästeiden avulla ei tallenneta käyttäjän nimeä, sähköpostiosoitetta, puhelinnumeroa tai kotiosoitetta. Esimerkiksi verkkoanalytiikkatyökalut eivät voi tallentaa IP-osoitetta, vaan ne poistavat siitä numeroita, jotta käyttäjän henkilökohtainen tunnistamisen ei olisi mahdollista kenellekään.

Mistä tiedot saadaan?

Kävijämittaus- ja analytiikkaevästeet

Verkkoanalytiikkatyökalut Google Analytics ja Hotjar käyttävät evästeitä tilasto- ja käyttäytymistietojen keräämisessä. Tietoja kerätään, jotta voidaan analysoida kävijämääriä, sisällön kiinnostavuutta, palvelun käyttötapoja sekä kehittää verkkosivua ja tehdä siitä parempi vierailijan kannalta.

Markkinointiviestinnän kohdentamisevästeet:

Evästeiden avulla Huittisten Sanomalehti Oy voi kohdentaa markkinointiviestintää sivustollaan käyneille käyttäjille. Kumppaneita kohdentamisessa ovat Google ja Facebook. Kun HSL:n sivustolla käytetään näitä evästeitä, HSL mahdollistaa tietojen keräämisen ja välittämisen ko. palveluntarjoajille. Lisäksi Google Tag Manageria käytetään näiden seurantatagien hallinnoimiseen.

Kolmansien osapuolien evästetietojen käsittelyä koskee kolmansien osapuolien ehdot, joihin voit tutustua alla.

Google Analytics

Sivustoa koskevien tilastotietojen kerääminen ja analysointi sivuston kehittämiseksi.
Lisätietoa Googlen evästekäytännöistä

Google Tag Manager

Seurantatagien, kuten Facebook-pikseleiden ja Hotjarin hallinnointi.
Lisätietoa Googlen Tag Managerin evästekäytännöistä

Facebook

Markkinointiviestinnän kohdentaminen, toteuttaminen ja analysointi käyttäjiä kiinnostavan markkinointiviestinnän näyttämiseksi. Facebook voi yhdistää tällä sivustolla käyntiin liittyvän evästetunnisteen Facebook-käyttäjään jos hänellä on Facebook-tili.
Lisätietoa Facebookin evästekäytännöstä.

Hotjar

Sivuston vierailijoiden käyttäytymisen analysointi sivuston kehittämiseksi. Hotjar kerää yksittäisten sivujen selaustavasta tietoa.
Lisätietoa Hotjarin evästekäytännöistä

Mihin tarkoitukseen tietoja käytämme?

Sopimus: Käsittelemme antamiasi tietoja täyttääksemme sopimuksen palvelusta tai tuotteesta, jonka olet tilannut. Emme voi tehdä tarjousta tai täyttää sopimusta, kuten toimittaa lehteä, mahdollistaa kirjautumista digitaaliselle tilille tai laskuttaa palveluitamme ilman henkilötietojen käsittelyä. Pyrimme informoimaan tiedonkeruussa, mitkä tiedot ovat pakollisia sopimuksen täyttämiseksi ja mitkä tiedot ovat vapaaehtoisia.

Suostumus: Lain vaatiessa voimme käsitellä tietojasi suostumuksesi perusteella lähettääksemme sinulle suoramarkkinointiviestejä sähköisiä kanavia käyttäen tai tarjotaksemme sijaintiperusteisia palveluita. Voimme myös pyytää suostumuksesi siinä tilanteessa, että käsittelyn tarkoitukset muuttuvat tai joudumme käsittelemään poikkeuksellisesti arkaluontoisia tietoja. Voit peruuttaa antamasi suostumuksen milloin tahansa. Suostumuksen peruuttaminen voi vaikuttaa palveluiden käytettävyyteen tai toiminnallisuuteen. Huomioi myös, että kaikki suoramarkkinointitoimenpiteet eivät edellytä suostumusta. Voimme esimerkiksi lähettää sinulle sähköpostia voimassaolevan asiakkuuden perusteella markkinoidaksemme tuotteita tai palveluita, jotka ovat samaan tuoteryhmään kuuluvia.

Oikeutettu etu: Käsittelemme henkilötietoja liiketoiminnan ja asiakaspalvelun kehittämiseen, analysointiin, raportointiin ja profilointiin. Tavoitteenamme on parantaa asiakasymmärrystä, asiakastyytyväisyyttä ja luoda käyttäjille mahdollisimman hyvä kokemus verkkosivuvierailuun liittyen. Tuotekehityksessä ja raportoinnissa käsitellään tietoja pääasiassa ryhmätasolla, eikä yksittäisiä henkilöitä voi niistä profiloida. Tuotekehitys ja raportointi on pääasiassa loppukäyttäjän kokemuksen parantamiseksi tehtyä toimintaa.

Tietoturvalliset syyt: Käytämme tietoja väärinkäytösten estämiseen ja tietoturvan kehittämiseen. Tutkimme säännöllisin väliajoin palvelun lokitietoja selvittääksemme palveluihimme liittyviä mahdollisia väärinkäytöksiä tai tietoturvaan liittyviä ongelmia.

Lakisääteiset velvoitteet: Voimme olla velvotettuja säilyttämään henkilötietojasi noudattaaksemme kirjanpito- tai muuta lainsäädäntöä asiakassuhteen aikana ja sen päättymisen jälkeenkin niin kauan kuin tietojen säilytys on relevanttia. Tällöin käsittely perustuu lakisääteisen velvoitteen noudattamiseen.

Ketkä käsittelevät henkilötietoja?

Tietojasi käsittelevät ne Huittisten Sanomalehti -konsernin työntekijät, joilla on oikeus tietojen käsittelyyn työtehtäviensä hoitamiseksi. Esimerkiksi laskutusta ja asiakassuhteita käsittelevät työntekijät käsittelevät henkilötietoja.

Mihin tietoja luovutetaan?

Viranomaiset:

Voimme luovuttaa henkilötietojasi toimivaltaisten viranomaisten edellettämällä, kulloinkin voimassa olevaan lainsäädäntöön perustuvalla, tavalla. Viranomaisiin kuuluvat esimerkiksi vero-, poliisi-, täytäntöönpano- ja valvontaviranomaiset.

Huittisten Sanomalehti Oy

Voimme käsitellä henkilötietojasi HSL -konsernin sisällä. Konserniin kuuluvat yhtiöt on lueteltu tämän tietosuojalomakkeen alussa.

Huittisten Sanomalehti Oy kokoaa eri tiedontuottajien tarjoamia tietoja yritysten päättäjistä, kiinteistöjen omistajista, sekä muista henkilöistä. esim. nimi, yhteystiedot ja edunvalvontatiedot, maksuhäiriöt, liiketoimintakiellot, velkajärjestelyt, avioehdot ja lahjoitukset. Tietojen laajuus riippuu luovutuksensaajan toimialasta ja tietojen käyttötarkoituksesta, sekä edellyttää tiedontuottajan lupaa.

Huittisten Sanomalehti Oy kokoaa yhteen liiketoimintaan liittyviä tietoja esim yrityksistä, yritysten omistajista ja muista henkilöistä. Esim. Asiakastietoihin voidaan tallentaa henkilöiden yhteystietoja, maksuhäiriöitä ja liiketoiminnan kannalta relevantteja tietoja.

Miten tiedot suojataan?

Suojaamme henkilötietosi huolellisesti käyttämällä asianmukaisia teknisiä ja organisatorisia turvakeinoja. Tietokannat, joihin rekisterin tietoja tallennetaan, ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin keinoin suojattuja. Manuaalisesti käsiteltävät, rekisteröityjen tietoja sisältävät asiakirjat säilytetään lukituissa tiloissa siten, että asiattomilta on niihin pääsy estetty. Huolehdimme, että ainoastaan niillä työtekijöillä ja rekisterinpitäjän lukuun toimivien yritysten työntekijöillä on pääsy tietoihin, joille se heidän työtehtäviensä hoitamisen vuoksi on tarpeen.

Voiko tämä tietosuojakuvaus muuttua?

Kehitämme palvelujamme jatkuvasti ja voimme tarvittaessa muuttaa tätä tietosuojakuvausta. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muuttumiseen. Suosittelemme tutustumaan tietosuojakuvauksen sisältöön säännöllisesti. Ajan tasalla olevat tietosuojaselosteisiin liittyvät vaatimukset löydät Tie- ja Liikennevirasto Traficomin verkkosivuilta.

Mihin voit ottaa yhteyttä?

Mikäli sinulla on kysymyksiä Huittisten Sanomalehti Oy:n palveluihin liittyen, pyydämme ottamaan yhteyttä kyseisen palvelun asiakaspalveluun. Tietosuoja-asioiden osalta voit olla yhteydessä rekisterin yhteyshenkilöön.

Päivitetty 14.04.2022