Case: Kirkko­nummen opistojen uusi visuaalinen ilme

Saimme kunnian olla mukana Kirkkonummen opistojen visuaalisen ilmeen uudistamistyössä.

Kristiina Niemi

Kirjoittaja

11.05.2022

Olemme tehneet yhteistyötä Kirkkonummen opistojen kanssa jo useita vuosia. Kaikkien opistojen yhteinen opinto-opas on taitettu meillä. Musiikkiopistolle on suunniteltu ja toteutettu konserttijulisteita ja muita markkinointimateriaaleja. 

Visuaalisen ilmeen uudistaminen

Kirkkonummen opistot ottivat meihin yhteyttä syksyllä 2021 ja kertoivat, haluavansa kirkastaa visuaalista ilmettään. Toiveena oli luoda yhtenäinen ja tunnistettava ilme opistoille: Kirkko­nummen kansalais­opisto, Kirkko­nummen kuva­taide­koulu ja Kirkko­nummen musiikki­opisto. Opistot toimivat Kirkko­nummen kunnan alaisuudessa.

Ilmeen uudistustyö alkoi opistojen tekemällä kyselyllä opettajille ja muulle henkilöstölle. Henkilökunta on ollut tiiviisti mukana visuaalisen ilmeen uudistustyössä ja he ovat saaneet kertoa mielipiteensä ja näkemyksensä asiasta. Lisäksi opistot pitivät työpajan visuaalisen ilmeen kirkastamisesta loppuvuodesta 2021. Työpajassa oli mietitty esimerkiksi sitä, mitä värejä tulee jokaisesta opistosta mieleen. 

Suunnittelu ja työpaja

Meiltä Kirkkonummen opistot pyysivät sparrausta ja asiantuntemusta ilmeen muokkaamiseen. Mimi, graafinen suunnittelijamme, lähti suunnittelemaan visuaalista ilmettä, jossa taustalla vaikuttavat opistojen arvot ja näkemykset brändistä.

Mimi ja projektipäällikkömme Timo vetivät brändiin liittyvän työpajan koronan vuoksi etänä Teamsilla helmikuussa 2022. Mimi oli tehnyt rungon työpajaa varten ja siinä jatkettiin visuaalisen ilmeen miettimistä erilaisten tehtävien ja esimerkkien kautta. Työpajassa käytiin läpi arvoja sekä erilaisia mood boardeja - minkä tyyliset elementit, värit, fontit jne. miellyttivät opistolaisia. Niiden kautta saatiin osviittaa siitä, minkä tyylinen ilmeen pitäisi olla. 

Työpajan jälkeen Mimi alkoi suunnitella visuaalista ilmettä ja teki ehdotuksen, joka lähetettiin maaliskuun alussa tutustuttavaksi. Opistojen markkinointityöryhmän kanssa pidettiin palaveri ja kommenttien pohjalta tehtiin pieniä muutoksia. Mimi oli ehdottanut opistoille myös yhteistä logoa - ideasta pidettiin ja samalla logo hyväksyttiin.

Brändikirja

Visuaalisen ilmeen hyväksymisen jälkeen tehtiin maaliskuun lopussa brändikirja ja uudesta logosta versioita opistojen käyttöön. Brändikirjaan (26 sivua) on koottu Kirkkonummen opistojen brändin visuaalinen ilme: käytettävät värit, fontit, grafiikka, kuvamaailma ja sovellusesimerkkejä. Kirjassa on määritelty myös opistojen arvoja ja äänensävyä. 

Uutta brändiä on pikkuhiljaa otettu käyttöön kevään aikana ja tehty uuden visuaalisen ilmeen mukaisia markkinointimateriaaleja. Seuraavaksi työn alle otetaan uuden visuaalisen ilmeen mukainen opinto-opas ja julistepohjat. 

Palaute asiakkaalta

Kirkkonummen vapaan sivistystyön ja taiteen perusopetuksen rehtori Satu Ylönen kommentoi tekemäämme yhteistyötä:

Yhteistyö on sujunut suunnitelmien mukaan ja aktiivisesti asiakkaan toiveita kuullen. Olemme olleet tyytyväisiä Huiman graafisen henkilökunnan kykyyn kuulla asiakkaan toiveet ja toteuttaa ne. Yhteistyö on ollut sujuvaa ja joustavaa. Aiomme tehdä yhteistyötä jatkossakin. Voimme suositella muillekin yrityksille Huimaa, joka kuulee asiakasta ja toteuttaa tarpeet jopa yli odotusten.”

Tarvetta pienemmälle tai isommalle graafiselle suunnittelulle?