Case: Pyhäjärven suojeluohjelman verkkosivu-uudistus

Säätiöille ja hankkeille verkkosivut ovat hyvä väylä tiedottaa toiminnastaan eri sidosryhmille. Verkkosivuille voi myös kerätä vuosien saatossa laajan tietopankin. Näin on tehnyt myös pitkäaikainen Pyhäjärven suojeluohjelma, jonka verkkosivut uudistimme nykyaikaisiksi ja helppokäyttöisiksi.

Kristiina Niemi

Kirjoittaja

20.10.2023

Pyhäjärvi-instituutin koordinoima Pyhäjärven suojeluohjelma on ollut käynnissä jo vuodesta 1995. Pyhäjärven suojeluohjelma saa varoja rahastosta, jonka rahoittajina ovat alueen kunnat ja teollisuus. Toiminnassa on mukana myös tutkimuslaitoksia. Lähes alusta lähtien suojeluohjelmalla on ollut omat verkkosivut pyhajarvensuojelu.net, joihin on koottu vuosien varrella tietoa Pyhäjärvestä, suojeluohjelmasta ja Pyhäjärven suojelutyöstä. 

Verkkosivuilla tärkeä rooli

Verkkosivujen sisältö on suunnattu alueen asukkaille, viranomaisille ja asiantuntijoille. Taustalla on tärkeä viesti, mitä halutaan viedä eteenpäin: yleisen ympäristötietoisuuden lisääminen. Verkkosivuilla tiedotetaan suojeluohjelman työstä - mm. siitä, mitä alueella on meneillään ja millaista työtä vesistöjen hyväksi tehdään. Vuosien saatossa on saatu aikaan kattava tietopankki järvestä ja suojelutyöstä - sivuilta löytyy mm. julkaisuja järvestä ja tietoa sen valuma-aluetyöstä.  

Asiantuntija Henna Ryömä toteaa, että verkkosivuille on hyvä koota virallista ja pysyvämpää tietoa. “Hyödynnämme tiedottamisessa sosiaalista mediaa, mutta siellä julkaisut nopeasti uppoavat eivätkä välttämättä tavoita ihmisiä. Some myös suosii hyvin lyhyitä tekstejä, jolloin voi kertoa tärkeimmät ydinpointit ja ohjata verkkosivuille, josta löytyvät kattavammat tiedot.”

Tarve uudistukselle

Suojeluohjelman verkkosivut oli viimeksi uudistettu vuonna 2009 ja pieniä muutoksia toteutettu vuonna 2015. Sivuja haluttiin nykyaikaistaa ja toivottiin ylläpidon muuttuvan helppokäyttöisemmäksi. Pyhäjärvi-instituutin sivut pyhajarvi-instituutti.fi uudistettiin muutama vuosi sitten ja Pyhäjärven suojeluohjelmalle haluttiin uudet samantyyliset sivut. 

Verkkosivu-uudistuksen suunnittelu aloitettiin vuonna 2022. “Lähetimme useita tarjouspyyntöjä ja saimme vastauksena muutaman tarjouksen. Valitsimme Digitoimisto Huiman toteuttamaan uudistusta tarjouksen perusteella. Meillä oli jo hyviä kokemuksia Huimasta aiemmista projekteista. Lisäksi valintaan vaikuttivat hinta ja se, että tarjous vastasi hyvin lähetettyä tarjouspyyntöä.” taustoittaa Henna.

Huiman toteuttamat sivut

Pyhäjärven suojeluohjelmassa mietittiin eniten sitä, mitä kerroksia sivuilla edelleen tarvitaan. Rakenne sivuilla on samankaltainen kuin ennenkin, mutta joitakin alasivuja on poistettu ja yhdistetty Pyhäjärvi-instituutin sivuihin. Verkkosivuilta on helppo hakea tietoa ja siellä on linkit esim. vedenlaatupoijuihin ja mittaustietoihin. Raportit löytyvät nykyään Pyhäjärvi-instituutin julkaisuista.

Itse sivuston toteutus jaettiin lopulta kahteen osaan: tietosisältöön ja karttapalveluun. Suojeluprojektin vuosien varrella keräämä laaja tietovarasto tuotiin ProcessWire-alustalle, joka on yksi Huiman pitkäaikaisista suosikkityökaluista: järjestelmä, joka on rakennettu tietoturva edellä ja joka mahdollistaa käytännössä minkä tahansa tyyppiset verkkosivut rakennettavaksi. Äärimmäinen monimuotoisuus jalostuu Huiman väen käsissä näyttäväksi ja moderniksi sivustoksi, jonka ylläpito on helppoa ja sujuvaa. Sivuston ylläpitäjän ei tarvitse murehtia konepellin alla pyörivästä tekniikasta, eikä pelätä tekevänsä mitään “väärin”.

Pyhäjärven suojeluohjelman uudet sivut pyhajarvensuojelu.net julkaistiin syyskuun alussa 2023. Henna kiittelee yhteistyötä: “Kaikki sujui hienosti Huiman kanssa. Asiakaspalvelu oli hyvää ja sähköposteihin vastattiin pikaisesti. Sovitussa pysyttiin ja muutokset hoidettiin nopealla aikataululla. ProcessWire on looginen ja helppokäyttöinen - se oli helposti otettavissa haltuun. Ei tule mieleen mitään, missä pitäisi petrata. Olemme hyvin tyytyväisiä Huimaan.” 

Karttapalvelu tulossa

Sosiaalisessa mediassa on tuotu verkkosivu-uudistusta esille. Jonkin verran on jo tullut palautetta ja se on ollut pääsääntöisesti tosi hyvää. Joitakin kehitysehdotuksia on tullut lähinnä liittyen sisältöön, jota Pyhäjärven suojeluohjelman työntekijät itse hallinnoivat.

Alkuvuodesta 2024 sivuille lisätään vielä yhteistyössä Huiman kanssa karttapalvelu, johon kerätään Pyhäjärven suojeluohjelman toiminta-alueella toteutetut valuma-aluetoimet vuosien takaa. Pyhäjärven valuma-alueella on pilotoitu valtakunnallisesti edelläkävijänä erilaisia suojelutoimia jo 1990-luvun alkupuolelta lähtien. Kartta on ollut sivuilla ennenkin, mutta nykytekniikalla se voidaan toteuttaa entistä paremmin. Myös kartan ulkoasu tullaan uusimaan. “Toiminnan vaikuttavuuden näyttäminen kartalla on juuri sitä tietoa, mitä haluamme jakaa sivujen kautta jatkossakin niin asiantuntijoiden kuin paikallisten asukkaiden ja järven käyttäjienkin hyödynnettäväksi.” kertoo Henna. 

Uudistetaanko verkkosivusi?