Mikä teillä maksaa?

Miksi verkkosivujen hintahaarukka on niin suuri? Voin itse rakentaa verkkosivut ilmaiseksi tai voin ostaa palvelun edullisesti tuttavalta. Miksi siis verkkosivujen hinnat vaihtelevat muutamasta kympistä jopa tuhansiin euroihin?

Juha Rantanen

Kirjoittaja

19.10.2021

Miksi verkkosivut ovat toisaalla niin julmetun kalliita, kun naapurin Pera tekee sellaiset muutamalla satasella? Saati verkkosivukoneet, joilla voit itse tehdä verkkosivut muutamassa tunnissa ja kuukausikulutkaan eivät päätä huimaa? Syynä tähän usein on verkkosivujen elinkaari ja valmistusprosessiin liittyvät kulut.

Naapurin Peralta ehkä saa verkkosivut edukkaasti ja nopeasti, mutta mistä tiedät niiden olevan laadukkaat? Ihan sivun alalaitaan olen kerännyt hyviä ja huonoja puolia kotisivukoneella tehdyistä sivuista, Peran verkkosivuista ja ammattilaisten tekemistä verkkosivuista.

Tutkimustyö

Usein laiminlyöty osa verkkosivujen suunnittelua. Pohjalle tehtävä tutkimustyö on tärkeä osa lopputulosta. Tiedon kerääminen asiakkaasta ja asiakkaan mahdollisten tarpeiden kartoittaminen ovat tärkeä osa verkkosivujen ja mainosmateriaalien suunnittelua. Tutkimustyön perusteella selvitetään esim. verkkosivujen tarkoitus, kohderyhmät ja verkkosivujen tarve (Verkkokauppa, tilausjärjestelmä, informaatiopohjainen sivu.)

Sivuston suunnittelu

Sivuston suunnitteluvaiheessa käydään läpi kaikki verkkosivun näkökohdat kuten ulkoasu, sisältö, markkinointi ja käyttötarkoitukset. Tutkimustyön avulla tehdään päätökset liittyen verkkosivujen rakenteeseen ja toiminnallisuuksiin. Esimerkiksi sivuston puurakenne ja ulkoasu suunnitellaan tässä vaiheessa siten, että se tarjoaa parhaan käyttäjäkokemuksen.

Sivuston ulkoasu

Ulkoasuvaiheessa toteutetaan edellisessä vaiheessa tehdyt suunnitelmat ja rakennetaan niistä verkkosivulle ulkoasu. Graafinen suunnittelija rakentaa suunnitelman perusteella kohderyhmälle sopivan ulkoasun ja mahdollisimman selkeän käyttöliittymän. Tässä vaiheessa kiinnitetään myös huomiota verkkosivujen saavutettavuuteen ja säädetään esim. kuvien ja tekstien kontrastisuhteet oikein, jotta myös värisokeat tai huononäköiset voivat verkkosivuja selata mahdollisimman helposti.

Sisällöntuotanto

Monien mielestä verkkosivujen sisältö on tärkein ominaisuus. Jos verkkosivu ei kosketa käyttäjää tai herätä hänessä tunteita, sen sisältö on käytännössä turhaa. Hyvä ulkoasu kiinnittää usein käyttäjän huomion, mutta hyvä sisältö saa käyttäjän kiinnostumaan ja pysymään verkkosivuilla pidempään. Helppolukuinen teksti ilman liian teknisiä termejä on käyttäjälle ystävällisin kokemus.

Kehitystyö (koodaus)

Koodaustyö eritellään usein kahteen eri osioon. Front- ja Back-end kehitykseen. Nimiensä perusteella Back-end kehityksessä tehdään verkkosivujen taustalla toimivat prosessit kuten sisällönhallintajärjestelmät (CMS) ja verkkokaupan toiminta. Front-end kehitys taasen pitää sisällään verkkosivujen ulkoasun ja toiminnallisuuden. Fronttikehittäjät siis käytännössä tekevät sivuston ulkoasusta toimivan ja muuttavat sivun graafisesta suunnitelmasta toimivaksi kokonaisuudeksi. Kehitystyössä tehdään myös hakukoneoptimointiin ja saavutettavuuteen liittyviä asioita, kuten Aria-labeleita ja responsiivisuutta.

Testaaminen ja QA

Verkkosivujen suunnittelun, ulkoasun ja kehitystyön jälkeen aletaan olemaan hyvällä mallilla. Seuraavaksi on vuorossa verkkosivun testaaminen ja laatuvakuutus. Kaikki verkkosivujen toiminnallisuudet testataan virheiden varalta ja tarkistetaan mahdolliset virheet liittyen em. suunnitteluvaiheisiin.

Julkaisu / ylläpito / kehittäminen

Kun sivusto on saanut vihreää valoa testaajilta ja laadunvakaajilta, on aika julkaista verkkosivut. Tässä vaiheessa verkkosivut siirretään asiakkaan verkko-osoitteeseen ja julkaistaan laajaan käyttöön. Vielä verkkosivujen teko ei kuitenkaan ole valmista, vaan niitä kehitetään ja päivitetään säännöllisesti. Kehitystyötä voidaan tehdä käyttäjien ja asiakkaan palautteen ja toiveiden perusteella. Päivitykset tehdään usein tietoturvallisista syistä ja sivuston vakaan toiminnan takaamiseksi.

No entäs se kotisivukone tai naapurin Pera?

Useimmiten kotisivukoneella tai naapurin Peran avulla tehdyistä verkkosivuista puuttuu jokin tai useampi edellä mainituista suunnittelun askeleista. Lukaise vielä kertaalleen ylläolevat askeleet ja katso, löydätkö sieltä jotakin, joka vaikuttaa mielestäsi turhalta. Useimmiten todella halvat hinnat ovat syystäkin alhaisia ja niissä on jokin tärkeä osio tekoprosessista karsittu.

 

Me Huimassa haluamme taata asiakkaillemme verkkosivut, joihin he ovat tyytyväisiä nyt ja vielä vuosien jälkeenkin. Sivustomme ovat tehty juuri asiakkaan tarpeisiin ja asiakkaan kohderyhmät mielessä pitäen. Tästä syystä verkkosivuja ei meiltä saa ihan muutamalla satasella. Haluamme tarjota asiakkaille laatua.

Kotisivukoneella tehdyt verkkosivut

Hyvää

 • Aloitushinta - Palvelut ovat usein kiinteästi kuukausihintaisia ilman erillisiä aloituskuluja. Näin ollen palvelun käyttöönotto on halpaa.
 • Aloituksen nopeus - Verkkosivun voi laittaa tarvittaessa hyvinkin nopeasti pystyyn. Tämä edellyttää sitä, että sinulta itseltäsi löytyy valmista kuvamateriaalia ja ehkä hieman copywriterinkin vikaa.
 • Ulkoistettu tuki - Ongelman kohdatessa saat usein helposti tuen kiinni puhelimitse tai sähköpostin välityksellä.
 • Helppo käyttää - Kotisivukoneet on usein tehty mahdollisimman helpoksi käyttää ja ylläpitää. Niillä käytetään ns. wysiwyg -editoreita, joilla voit muokata sisältöä suoraan verkkosivulta ja näet välittömästi tehdyt muutokset.

Huonoa

 • Tylsä ulkoasu - Usein kotisivukoneilla tehdyt verkkosivut ovat hyvin pitkälti samanlaisia, eivätkä juuri eroa toisistaan. Jos verkkosivut näyttävät vanhoilta, eivätkä kiinnitä vierailijan huomiota, hän todennäköisesti poistuu ennen kuin ehtii kissaa sanoa.
 • Verkkosivujen jäykkyys - Kotisivukoneilla tehdyt verkkosivut ovat usein hyvin jäykkiä alustaltaan eivätkä taivu räätälöityihin vaatimukseen. Tällaisten pohjien muokkaaminen vaatii usein paljon lisätyötä ja sen takia siihen ei usein edes anneta mahdollisuutta.
 • Sisällölliset ongelmat - Usein asiakkaat haluavat mieluiten keskittyä tekemään sitä mitä he osaavat parhaiten, eli työnsä. Varsinkin pk-yrittäjillä on harvoin ylimääräistä aikaa miettiä verkkosivujen sisältöjä, kuvata kuvia ja päivittää ajankohtaisia asioita. Ainiin, kaikkien näiden sisältöjen pitäisi olla myös hakukoneystävällisessä muodossa, vaikka sitä aikaa välillä löytyisikin. 

Naapurin Pera

Hyvää

 • Aloitushinta - Keskimääräisesti naapurin Perat veloittavat verkkosivuista n. 300-800 €, jonka jälkeen sivustojen ylläpitoon liittyvät kulut jäävät asiakkaan kontolle. Webhotelli+domain on n. 10-20 € kuussa.
 • Aloituksen nopeus - Peran kanssa verkkosivut usein myös nousevat pystyyn nopeasti. Hän ostaa valmiin WordPress -teeman, lisää sen webhotellipalveluun ja muokkaa sisältöjä tekstien ja kuvien osalta sopivaksi. Jos asiakas tekee Peran kanssa tiivistä yhteistyötä, niin sivuston pystytys ei kauaa kestä.
 • Hakukoneystävällisyys varauksin - Usein WordPress-teemoihin on sisäänrakennettu responsiivinen sivupohja ja myöskin erinäisiä ominaisuuksia joita esim. Google sivustoilta toivoo, jotta ne näkyisivät hakutuloksissa korkealla.

Huonoa

 • Tuen puute - Verkkosivut on maksettu ja laitettu nettiin. Peran työ on siis käytännössä tehty ja tästä johtuen häntä ei myöskään ilman lisäkorvausta kiinnosta tehdä verkkosivuille ylimääräisiä muutoksia. Tästä syystä mm. WordPressin päivitykset unohtuvat ja sisällöt näyttävät ikänsä nopeasti.
 • Tietoturva - Nopeasti pystytetyt ja nopeasti unohdetut sivut ovat hyvin vaarallisia tietoturvan suhteen. Jos verkkosivujen tietoturvapäivityksiä ei aja säännöllisin väliajoin, sen turvallisuus saattaa rakoilla huomattavasti. Varsinkin verkkokaupoissa on erittäin huolestuttavaa, jos asiakkaan henkilötiedot eivät ole varmassa tallessa tietoturvan laiminlyönnin takia.
 • Sisältöjen laatu - Ellei Pera oikeasti ole kiinnostunut ja perehtynyt asiakkaan tarpeista ja sanomasta, verkkosivujen sisältö voi olla melkoisen kuivaa ja täynnä stokkikuvia. Myöskin sisältötekstien oikeinkirjoitus ja hakukoneystävällisyys saattaa unohtua, ellei Pera ole asiaan erikseen vihkiytynyt.
 • Verkkosivujen jäykkyys - Todennäköisesti Pera haluaa rahat nopeasti taskuun ja projektin pois alta. Eihän kukaan meistä halua tehdä ilmaista ja aikaa vaativaa työtä vaikka asiakas olisikin entuudestaan tuttu. Valmiin WordPress -teeman muokkaaminen saattaa olla Peralle aivan liikaa, jos asiakas vaikka haluaakin jotain pientä lisää tai pieniä muokkauksia verkkosivuille.

Huima ja muut ammattilaiset

Hyvää

 • Tuki ja ylläpito - Verkkosivut ovat sinulle tehdyt ja tuki on aina saatavilla. Näin sinulla ei jää sormi suuhun, jos esim. tekstin tai kuvan syöttäminen sivustolle ei jostain syystä onnistu. 
 • Joustavuus - Verkkosivut on tehty joustavasti alusta lähtien ja niihin voi tarvittaessa lisätä uusia ominaisuuksia, jotka sulautuvat sivuston toiminnallisuuksiin ja ulkoasuun hienosti. Esim. somesyötteen tai verkkokaupan saa lisättyä verkkosivuille jälkikäteenkin.
 • Sisällön laatu - Sisältö on tehty yhteistuumin asiakkaan kanssa ja se on rakennettu alusta lähtien myyntitarkoituksessa. Sisällöt ovat helppolukuisia, ilman turhaa läpinää ja ne ovat myöskin hakukoneoptimoituja.
 • Tietoturva - Nykyään paljon tapetilla oleva asia eli tietoturva on ajan tasalla ja hoidettuna. Todella monet verkkosivujen tietoturvaongelmat johtuvat siitä, että esim. WordPressin lisäosa on vanhentunut ja siinä on paikkaamattomia haavoittuvuuksia. Meidän velvollisuutemme on pitää järjestelmä ajan tasalla ja näin ollen myöskin minimoida tietoturvariskit.
 • Saavutettavuus - Varsinkin julkisen sektorin verkkosivujen pitää olla saavutettavat ja täyttää WCAG-vaatimukset. Eli verkkosivujen pitää palvella myös vanhuksia, sokeita, kuuroja tai muita käyttäjiä, joilla on vaikeuksia käyttää tavanomaisia verkkosivuja.

Huonoa

 • Aloitushinta - Verkkosivujen aloitushinta voi olla monelle tekijä, joka pelottaa pois ammattilaisten tekemistä verkkosivuista. Aloitushintaa ei kuitenkaan kannata säikähtää, vaan kannattaa miettiä, mitä hinnalla saa ja verrata sitä esim. Peran verkkosivuihin. 
 • Aikataulu (vaihteleva) - Räätälöidyt verkkosivut vaativat usein enemmän aikaa kuin valmiista teemasta tai verkkosivukoneella tehdyt sivut. Tämän aikataulun aikana käydään läpi monia työvaiheita ja ollaan tiiviissä yhteistyössä asiakkaan kanssa, jotta sivustosta saadaan juuri hänelle sopiva.

Tilaa sinäkin laadukasta työtä