Vaatimusmäärittely verkkopalveluille

Jokaisen laadukkaan verkkopalvelun takana on hyvä vaatimusmäärittely. Mitä vaatimusmäärittely sitten tarkoittaa?

Kristiina Niemi

Kirjoittaja

30.03.2022

Vaatimusmäärittelyssä määritellään, mitä, miksi ja miten tehdään. Siinä selvennetään, miten palvelun tulee toimia ja miten se toteutetaan. Vaatimusmäärittelyn tuloksena on dokumentti, jonka pohjalta projekti viedään onnistuneesti maaliin.

Vaatimusmäärittelyyn kannattaa panostaa

Verkkopalveluprojekteissa saattaa tulla rönsyilyä eli halutaankin palveluun lisää ominaisuuksia ja sisältöä yms. Ehkäpä aluksi ei ole maltettu tarpeeksi kartoittaa ja miettiä tarpeita? 

Houkutus on aloittaa heti projekti, mutta kannattaa hetkiseksi pysähtyä miettimään asioita. Sitähän sanotaan, että 'hyvin suunniteltu on puoliksi tehty'. Vaatimusmäärittelyn rahalliset ja ajalliset panostukset ovat kuitenkin suht' pieniä verrattuna projektin kokonaiskustannuksiin.

Vaatimusmäärittelyssä oikaiseminen saattaa kostautua myöhemmin, sillä ilman selkeitä tavoitteita ei pystytä mittaamaan projektin onnistumista. Jos lennosta tehdään juttuja, joista ei ole puhuttu alussa mitään, paukkuu silloin sekä budjetti että aikataulu.

Vaatimusmäärittelyn sisältö

Huolellinen suunnittelu takaa laadukkaan verkkopalvelun, jolla saavutetaan liiketoiminnan tavoitteet ja asiakastyytyväisyys. Vaatimusmäärittelyyn kirjataan ylös mm. verkkopalvelun konkreettiset tavoitteet ja sisältö, rakenne ja visuaalinen ilme, toiminnallisuudet (esim. lomakkeet), mahdolliset integraatiot muihin järjestelmiin sekä tekninen toteutustapa.

Perusverkkosivut eivät vaadi mittavaa vaatimusmäärittelyä vaan ne voidaan toteuttaa kevyemmän hahmottelun pohjalta. Meillä epävirallinen vaatimusmäärittely tehdään isommista projekteista, mm. intranet-palveluista. Tällöin dokumentti sisältää näitä tietoja:

  • Rakenne ja käyttöliittymä - sivustokartta, valikkorakenne, loppukäyttäjälle suunnitellut polut, sisältöjen hahmottelu, palvelun toimivuus, jne.
  • Toiminnallisuudet - monikielisyys, hakutoiminnot, sivujen nopea latautuminen, jne. Lisäksi voi olla mahdollisia integraatioita esim. tietojen vaihtoa toiminnanohjausjärjestelmän kanssa tai somesyötteen näyttäminen verkkopalvelussa.
  • Visuaalisuus - käytetään jo olemassa olevaa asiakkaan visuaalista ohjeistusta tai jos sitä ei ole, määritellään esim. fontit, värit ja muut visuaaliset elementit verkkopalvelulle.

Yhteistyötä asiakkaan kanssa

Vaatimusmäärittely vaikuttaa projektin onnistumiseen ja se tehdään yhteistyössä asiakkaan kanssa. Yleensä istutaan neukkarissa kahvia juoden ja käydään kaikki asiat yhdessä läpi. Palaveri voidaan toteuttaa myös etäyhteyksillä.

Asiakas kertoo meille seikkaperäisesti, millaisia toiveita ja tarpeita verkkopalvelun suhteen on. Me voimme ehdottaa esim. jotakin tiettyä toimintatapaa, sivustorakennetta tai toiminnallisuutta kokemuksemme pohjalta. Aika usein lopullisen verkkopalvelun vaatimukset tarkentuvat tässä vaiheessa entisestään, sillä aluksi selviltä tuntuneet jutut kaipaavatkin vielä lisäpohdintaa. 

Kun meillä on tiedossa kevyen vaatimusmäärittelyn asiat, voimme tehdä verkkopalvelun suunnittelusta ja toteutuksesta tarjouksen, jossa on kiinteä hinta. Varsinainen sopimus määrittely ei ole, mutta meillä se liitetään osaksi tarjousta. Jos asiakas hyväksyy tarjouksen, se luo raamit projektille ja toimii molemmille osapuolille muistutuksena siitä, mitä on yhdessä sovittu. 

Dokumentin pohjalta luodaan meillä checklist, jossa määritellään luotavat ominaisuudet tarkemmin graafisen suunnittelijan ja koodarin työtä varten. Toki dokumentointia voidaan päivittää ja täsmentää projektin edetessä. Erikseen sovittavat lisätyötkin ovat ok, jos niille huomataan konkreettinen tarve.

Haluaisitko kuulla lisää?