Vahvista organisaatiosi näkyvyyttä ja menestystä digitaalisella läsnäololla

Yritysten ja muiden organisaatioiden menestys nykymaailmassa riippuu vahvasti niiden digitaalisesta läsnäolosta.

Kristiina Niemi

Kirjoittaja

15.02.2024

Verkkosivut ja sosiaalisen median kanavat ovat avainasemassa tiedon jakamisessa ja yhteydenpidossa kohdeyleisöön. Digitaalinen läsnäolo on olennainen osa brändin vahvistamista ja asiakaskokemuksen parantamista.

Organisaatioiden digitaalinen läsnäolo

Organisaatioiden, kuten instituutioiden, kehittämisyhdistysten ja säätiöiden, on tärkeää rakentaa vahva digitaalinen läsnäolo. Internet tarjoaa laajan yleisön tavoittamiseen ja vuorovaikutuksen mahdollistamiseen ainutlaatuisen alustan. Tehokas digitaalinen läsnäolo saavutetaan ammattimaisilla verkkosivuilla, aktiivisella sosiaalisen median käytöllä, hakukoneoptimoinnilla ja sähköpostimarkkinoinnilla.

Vahvaa digitaalista läsnäoloa voi rakentaa seuraavilla stepeillä:

  • Määritä tavoitteesi: Selvitä, mitä haluat saavuttaa digitaalisella läsnäolollasi. Onko se asiakaskunnan kasvattaminen, brändin tunnettuuden lisääminen vai jotain muuta?
  • Tunnista kohdeyleisösi: Analysoi kohdeyleisösi hyvin ja valitse oikeat kanavat heidän tavoittamisekseen. Turhat rönsyt pois.
  • Luo sisältöä: Julkaise laadukasta ja merkityksellistä sisältöä, joka puhuttelee kohdeyleisöäsi. Tarjoa heille arvoa, ratkaisuja ja inspiraatiota.
  • Ole aktiivinen ja vuorovaikutteinen: Ole läsnä ja vuorovaikutuksessa verkossa. Vastaa kommentteihin, osallistu keskusteluihin ja rakenna suhteita seuraajiisi.
  • Mittaa ja optimoi: Seuraa digitaalisen läsnäolosi tehokkuutta ja tee tarvittavat muutokset parantaaksesi tilannetta.

Organisaatioiden digitaalisen läsnäolon tavoitteet, rahoitus ja sisältö voivat erota yrityksistä. Ne voivat keskittyä tietyn aiheen tiedottamiseen tai tutkimuksen edistämiseen. Rahoitus tulee usein lahjoituksista, apurahoista tai jäsenmaksuista, eikä tavoitteena välttämättä ole myynnin lisääminen vaan yleisen tietoisuuden lisääminen ja vuorovaikutus kohderyhmien kanssa.

Verkkosivuja Huima-pohjaan ja räätälöidysti

Olemme auttaneet erilaisia organisaatioita verkkosivujen luomisessa. Verkkosivustot edustavat jokaisen organisaation identiteettiä ja tarjoavat käyttäjille selkeän ja helppokäyttöisen kokemuksen. Suunnittelemme ja toteutamme responsiiviset verkkosivustot, jotka toimivat saumattomasti eri laitteilla ja tarjoavat käyttäjille miellyttävän kokemuksen.

Huima-pohjaan on helppoa, nopeaa ja edullista toteuttaa verkkosivut. Muun muassa seuraavat sivustot on tehty Huima-pohjaan:

Toteutamme asiakkaan tarpeiden mukaan myös laajempia ja monimutkaisempia sivustoja, esim. Satafoodille verkkosivut Satafood.net sekä Sivuvirtapörssi ja Pyhäjärvi-instituutille Pyhäjärven suojeluohjelman verkkosivut, jotka on tehty alusta asti räätälöitynä - ei Huima-pohjaan. Pyhäjärvi-instituutin projektista on kirjoitettu Huiman blogiin oma case-tarinansa: Case: Pyhäjärven suojeluohjelman verkkosivu-uudistus.

Monipuolista yhteistyötä näkyvyydessä

Autamme organisaatioita verkkosivujen lisäksi myös muussa mainonnassa ja näkyvyydessä. Esimerkiksi Satafoodin kanssa olemme tehneet monipuolista yhteistyötä toteuttamalla mm. oppaita, roll upeja, lehti-ilmoituksia ja esitteitä, tekstittämällä videoita sekä taittamalla toimenpideohjelman. Huittisten Säästöpankkisäätiölle toteutimme Google- ja somemarkkinointia avustusten hakukaudella. Olemme tehneet säätiöille myös mm. logosuunnittelua sekä Word- ja PowerPoint-pohjia.

Huittisten Säästöpankkisäätiön verkkosivuston julkaisun jälkeen keskityttiin näkyvyyden parantamiseen hakukoneissa ja sosiaalisessa mediassa. Käytimme kohdennettua Google-mainontaa varmistaaksemme helpon löydettävyyden verkossa. Samalla käynnistettiin somemarkkinointi Facebookissa, joka lisäsi suuren yleisön tietoisuutta avustusten hakuajoista ja kriteereistä. Verkkosivut sekä Google- ja somemarkkinointi auttoivat kasvattamaan näkyvyyttä verkossa ja tavoittamaan potentiaalisia avustusten hakijoita. 

Panostamalla digitaaliseen läsnäoloon Pyhäjärvi-instituutti, Satafood, Liedon POP Pankkisäätiö sekä Huittisten ja Mietoisten Säästöpankkisäätiöt ovat vahvistaneet tunnettuuttaan ja näkyvyyttään sekä luoneet pohjan pitkän aikavälin menestykselle.

Lisäboostia digitaaliseen läsnäoloon?