Mikä on brändi?

Brändillä tarkoitetaan yrityksen tai organisaation mainetta ja imagoa. Se on tietty mielikuva ja tunne, joka ihmisillä on organisaatiosta.

Kristiina Niemi

Kirjoittaja

11.05.2022

Brändi koostuu kaikesta organisaation tekemisestä - miten organisaatio näkyy, kuuluu ja viestii. Lopullinen brändi kuitenkin muotoutuu ihmisten ajatuksissa.

Brändi syntyy asiakkaan ja organisaation kohtaamisessa. Organisaation arvojen ja toimintamallien tulee välittyä yhteneväisesti kaikissa kohtaamisissa, viestinnässä ja markkinoinnissa eri kanavissa. Silloin syntyy vahva ja hyvä brändi, joka on asiakkaiden luottamuksen ja rahan arvoinen. Hyvä brändi nostaa organisaation arvoa - ja vastaavasti huono brändi voi laskea sitä. 

Vahvan brändin edut

Asiakkaan näkökulmasta brändi helpottaa päätöksentekoa. Kaupanteon kynnys madaltuu kun ihmiset tuntevat brändisi. Vahvan brändin avulla organisaatio erottuu kilpailijoista ja markkinointi tehostuu. Viestintä voidaan kohdentaa tärkeille asiakkaille ja herättää juuri heidän kiinnostuksensa. Parhaassa tapauksessa vastaanottaja kokee samaistumisen tunteita ja sitoutuu brändiin.

Brändi tuottaa lisäarvoa, josta asiakkaat ovat valmiita maksamaan eli sen kautta voidaan pyytää tuotteista/ palveluista korkeampaa hintaa. Tämän huomaa esim. vaatekaupassa - perusverkka-asu maksaa vähemmän kuin mitä esim. kolmella raidalla varustettuna. 

Brändin rakentaminen

Positiivista ja vahvaa brändiä kannattaa tavoitella. Brändäys on pitkäjänteistä ja suunnitelmallista puuhaa ja siinä pitää olla jatkuvuutta. Brändiä ei voi ostaa mistään vaan se luodaan ja rakennetaan.

Organisaation kannattaa asettaa selkeät tavoitteet sille, mihin suuntaan haluaa brändin kehittyvän. Brändiä pitää välillä uudistaa ja pysyä ajan hengessä mukana. Uudistuksessa kannattaa kuunnella tarkasti asiakasrajapinnassa olevia. Ostajapersoonat on hyvä määritellä ja selvittää, mitä asiakkaat oikeasti haluavat. Kilpailijoiden benchmarkkaaminen voi tuoda esille jotain, mitä heiltä voisi oppia.

Organisaation strategia, arvot, palvelulupaus ja päämäärät on hyvä pohtia ja kirjata selkeästi ylös. Sen jälkeen on helpompi suunnitella ja ohjata kaikkea tekemistä siten, että brändi vie kohti tavoitteita. Brändin muutoksista on viestittävä organisaation kaikille sidosryhmille. 

Brändikirja

Brändikirja kokoaa ohjeet organisaation viestintään. Brändikirjaa käytetään sisäisesti organisaatiossa ja myös esim. ulkopuolisessa mediatoimistossa, jos mainonnan toteuttamista ulkoistetaan.

Visuaalinen ilme sisältää logon ja sen käytön, värit, fontit, graafiset elementit ja kuvamaailman. Brändi-ilmeen pitää herättää positiivisia mielikuvia ja luoda selkeästi tunnistettava ilme eri kanavissa. Tällöin mainokset erottuvat kilpailijoista ja esim. verkkosivut ilmentävät samaa mielikuvaa.

Viestinnän äänensävy pitää muokata kohdeyleisölle sopivaksi. Tietyille kohderyhmille voi toimia esim. humoristisuus kun taas toisille vain kuiva asiapitoisuus. Asiakaskokemuksen tulee olla linjassa brändin kanssa ja herättää toivottuja tunteita, kuten luottamusta asiakaspalvelutilanteissa.

Tutustu toteuttamaamme visuaalisen ilmeen uudistukseen