Verkko­sivu­projektin vaiheet

Millaisia eri vaiheita sisältyy verkko­sivu­projektiin? Mistä johtuvat mahdolliset viivästykset?

Kristiina Niemi

Kirjoittaja

22.08.2022

Verkkosivuprojektin vaiheita ovat mm. verkkosivuston rakenteen suunnittelu, sisällöntuotanto, ulkoasun suunnittelu, tekninen toteutus ja sisällön syöttäminen verkkosivustolle. Projektin alussa sovitaan vastuualueet ja aikataulut eri vaiheille. Yhteydenpitoa vaaditaan koko projektin ajan ettei tulisi viivästyksiä, jotka lykkäävät verkkosivujen julkaisua.

Rakennesuunnittelu ja tekstit

Rakennesuunnittelussa tehdään mm. sivukartta, josta näkyy sivuhierarkia, sekä eri sivujen elementit. Lisäksi suunnitellaan toiminnallisuuksia ja integraatioita eri järjestelmiin, esim. ajanvaraukseen voidaan yhdistää Google-kalenteri. Tekstien kirjoittaminen ja toimitus vaihtelee - joskus asiakas tekee täysin itse, joskus meillä kirjoitetaan tekstit alusta asti tai vain muokkaamme asiakkaan kirjoittamia tekstejä verkkosivuille sopivaksi. Näihin vaihtoehtoihin kuluu eri tavalla aikaa. Ja varsinkin, jos asiakkaat ovat kiireisiä eivätkä ehdi tehdä ja toimittaa tekstejä, tai ehdi sopia haastatteluaikaa, jne. Tähän kannattaa siis varata extra-aikaa aikataulutuksessa. 

Ulkoasun suunnittelu ja kuvat

Ulkoasun suunnittelu tehdään meillä asiakkaan antamien ohjeiden puitteissa. Graafisen suunnittelijan työtä helpottaa, jos hän tietää mahdollisimman tarkasti mielikuvan, jota sivuilla haetaan. Lisäksi on hyvä havainnollistaa omia toiveita kertomalla, mitkä sivut ovat omasta mielestä onnistuneita ja mitkä taas eivät niin hyviä. Tällöin jo alkuvaiheen ulkoasusuunnitelmat usein miellyttävät silmää ja työssä päästään hyvin etenemään. Kuvituksessa voidaan hyödyntää asiakkaan omia kuvia. Toiveena on, että asiakas ehtii aikaisessa vaiheessa niitä meille lähettää. Jos käytetään kuvapankkikuvia, graafinen suunnittelijamme käy ne valitsemassa ja esittelee asiakkaalle. Ammattivalokuvaajan käyttämistä kannattaa harkita, jos haluaa oikein edustavia kuvia yrityksestä, tuotteista, henkilöstöstä jne. Kuvia pystyy hyödyntämään myös muussa markkinoinnissa ja eri kanavissa. Projektiin pitää tällöin varata aikaa kuvausten suunnitteluun, toteuttamiseen ja kuvien käsittelyyn ennen kuin ne saadaan laitettua verkkosivuille.

Tekninen toteutus ja testaus

Tekninen toteutus hoituu koodarin toimesta. Meillä tehdään verkkosivut ProcessWire-alustan päälle, joka on selkeä, joustava, helppokäyttöinen ja toimintavarma. ProcessWire tarjoaa myös helpon mahdollisuuden laajentaa tarvittaessa verkkosivujen sisältöä ja tarjontaa. Graafinen suunnittelija ja koodari toteuttavat tuotantoympäristöön verkkosivut, jotka asiakas pääsee näkemään ilman, että ne ovat vielä julkisesti nähtävissä. Tässä vaiheessa voidaan tehdä vielä isompiakin muutoksia. Lisäksi sivustoa testataan eri päätelaitteilla ja erilaisilla selaimilla, jotta kaikki toimii niin kuin pitäisi.

Siirto webhotelliin ja julkaisu

Sitten kun tarvittavat muutokset on tehty ja testauksessa kaikki on ollut ok, sivusto siirretään webhotelliin / palvelimelle ja julkaistaan nettiin. Annamme sivuston ylläpitäjille tarvittaessa käyttöopastusta julkaisu­järjestelmän käyttöön, jotta sivuja tulisi myös päivitettyä ja ylläpidettyä. Ylläpidossa kaikki sivut sijaitsevat puumaisessa sisältö­rakenteessa ja kaikilla sivuilla on oletuksena oma, hakukoneystävällinen, sivun nimeen perustuva polkunsa. Asiakkailta saamamme palautteen perusteella ylläpito­sivuston käytön oppii helposti ja sitä on yksinkertainen käyttää. Google Analyticsin avulla voidaan alkaa seurata kävijätilastoja. 

Viivästykset

Sivustolle tuleva sisältö, eli tekstit, kuvat ja videot, on yleisimmin osoittautunut projektin pullonkaulaksi. Sisällön tuottaminen ei ole helppo juttu vaan esim. tekstien suunnittelu, kirjoittaminen ja muokkaaminen vie aikaa ja energiaa. Olemassa olevilta sivuilta voidaan ottaa tekstejä tai muista yrityksen materiaaleista, jos koetaan, että ne ovat tarkoituksen­mukaisia myös verkkosivuille. Usein niille pitää kuitenkin kirjoittaa myös uutta tekstiä. 

Jos sisällön tuottaminen on hankalaa tai siihen ei tunnu löytyvän aikaa, voidaan sopia, että me hoidamme tekstien tuottamisen. Tällöin haastattelemme asiakasta yrityksestä, tuotteista, palveluista ja muista oleellisista asioista. Monesti on helpompi suullisesti kertoa kuin kirjoittaa ne ylös. Haastattelujen pohjalta kirjoitetaan kohderyhmille sopivaa tekstiä. Tällöin asiakkaan rooli on helpompi eli silloin tarvitsee vain vastata kysymyksiin sekä antaa kommentteja ja korjausehdotuksia kirjoitettuihin teksteihin. Mahdollisesti tässä vaiheessa on asiakkaan itsekin jo helpompi tehdä muutoksia ja tuottaa lisätekstiä. Sisällöt ovat sitten vasta valmiit kun asiakas on ne hyväksynyt.

Kirjoittaminen kannattaa suunnitella ja aikatauluttaa hyvin, ettei sitä lykkää ja siten aiheuta viivästystä projektille. Sisällön valmistumisen jälkeen pitää jättää aikaa myös sen syöttämiselle sivustolle ennen julkaisua. Jos asialle tulee kiire, teksteistä ei välttämättä tule niin hyviä tai sisältö pitää jättää alun perin aiottua vajavaisemmaksi. Hyvä ja laadukas sisältö saa kävijät pysymään pidempään sivustolla ja sieltä löydetään tarvittava tieto. Lisäksi kävijät saadaan tekemään siellä asioita, jotka on suunniteltu sivuston tarkoitukseksi, kuten esim. ottamaan yhteyttä, lähettämään tarjouspyyntö, lataamaan opas, ostamaan verkkokurssi tai tuote, tms. Siksi sisältöjen laatuun kannattaa ehdottomasti panostaa!

Huomasitko?

Tämä blogiteksti on kakkososa verkkosivuprojektien etenemisestä kertovassa sarjassamme. Tässä linkki ensimmäiseen!

Mietityttääkö verkko­sivu­projekti?