Miltä yrityksesi näyttää ulospäin?

Näyttääkö yrityksesi yhtenäiseltä ulospäin? Yrityksen ulkoiseen olemukseen ja imagoon vaikuttavat mm. yrityksen toimiala, valittu strategia ja brändi.

Kristiina Niemi

Kirjoittaja

23.11.2023

Yritys on esillä ja vuorovaikuttaa asiakkaiden, työntekijöiden, sijoittajien ja ympäröivän yhteisön kanssa useilla eri tavoilla. Näitä tapoja ovat mm. brändi ja visuaalinen ilme, viestintä eri kanavissa, tuotteet ja palvelut, fyysiset toimitilat, asiakaspalvelu ja vaikkapa auto- ja ikkunateippaukset.

Ulkopuolinen kuva yrityksestä vaikuttaa menestykseen - siksi sitä on hyvä hallita ja ylläpitää. Hyvä maine ja positiivinen imago voivat houkutella asiakkaita, sijoittajia ja hyviä työntekijöitä. Huono maine taas voi merkitä vahinkoa ja menetyksiä.

Ota nämä huomioon

Tässä on muutamia tekijöitä, jotka auttavat yritystä näyttämään yhtenäisesti ulospäin:

  • Brändi: Brändi on sitä, miltä yritys näyttää ja kuulostaa - se voi olla esim. huumoripitoinen, nuorekas tai perinteikäs, riippuen yrityksen tavoitteista ja kohdeyleisöstä. Määritä selkeä ja yhdenmukainen brändin viesti, joka heijastaa yrityksesi arvoja ja tavoitteita. Laadi brändin käsikirja, joka sisältää ohjeet logon käytöstä, värimääristä, fonteista ja viestinnän tyylistä. Varmista, että yrityksesi puhuu sidosryhmilleen samalla äänellä kaikissa viestintäkanavissa. 
  • Tuotteet ja palvelut: Tarjoa laadukkaita tuotteita ja/tai palveluita. Laatu vaikuttaa siihen, miten yrityksesi nähdään ja miten asiakkaat siihen suhtautuvat.
  • Tuotepakkaukset ja fyysiset tilat: Suunnittele tuotteiden pakkaukset ja fyysiset tilat yhtenäisesti ja tunnistettavasti. Ne ovat osa brändiä ja luovat yhtenäisen kokemuksen asiakkaille.
  • Verkkosivut: Suunnittele ja ylläpidä verkkosivut yhtenäisenä, käyttäen brändin värejä, fontteja ja elementtejä. Verkkosivut ovat usein ensimmäinen asia, jossa asiakkaat kohtaavat yrityksen. 

 

  • Sometilit: Käytä kaikissa sosiaalisen median tileissä yhtenäistä visuaalista ilmettä, kuten kuvia, otsikoita ja kuvauksia. Päivitä niitä säännöllisesti vastaamaan yrityksesi viestiä.
  • Yrityskulttuuri: Kerro ja näytä käytännössä henkilökunnalle, mitkä ovat yrityksen arvot ja brändi sekä sitouta heidät yrityskulttuuriin. Tämä heijastuu myös ulkoiseen ilmeeseen.
  • Markkinointimateriaalit: Suunnittele yhtenäisesti yrityksen mainosmateriaalit, kuten esitteet, mainokset ja julisteet, käyttäen samaa brändin visuaalista ilmettä ja viestintätyyliä.
  • Asiakaspalvelu: Kokemukset asiakaspalvelusta vaikuttavat siihen, miltä yritys tuntuu asiakkaille. Kouluta asiakkaita kohtaavaa henkilökuntaa yrityksen brändistä ja viestistä. Henkilöstön ja asiakaspalvelijoiden pukeutumisen ja käyttäytymisen tulee viestiä yrityksen arvoja.

Yhtenäisen ulkoisen ilmeen kautta asiakkaat voivat helposti tunnistaa ja muistaa yrityksesi. Sen avulla myös erottaudut kilpailijoista. Yhtenäisen ulkoisen ilmeen luominen ja ylläpitäminen vaatii huolellista suunnittelua ja johdonmukaista toteutusta. Brändi ei ole pysyvä ja muuttumaton, vaan sitä voi ajan myötä muuttaa vastaamaan muuttuvia tarpeita (seuraa asiakaspalautetta) ja markkinatrendejä.

Esimerkkejä yhtenäisestä ilmeestä

Joitakin esimerkkejä yrityksistä, joita olemme auttaneet näyttämään yhtenäisiltä ja tunnistettavilta ulospäin:

Systemia

Systemia on huittislainen teollisuuden LVIS-, laiteasennusten sekä sähkötöiden osaaja. Yritys tekee monipuolisesti töitä hoiva- ja uudisrakentamisessa sekä kiinteistöhuollon ja maatilayritysten tarpeisiin. Olemme toteuttaneet Systemialle yhtenäisen ilmeen ja viestintätyylin mukaisesti mm. verkkosivut systemia.fi, ikkunateippauksia, tarroja, lehti-ilmoituksia sekä erilaisia lomakepohjia.

Klaari

Klaari / Huittisten optiikka oy on huittislainen optikkoliike, joka tarjoaa monipuolisesti näkemiseen liittyviä palveluita ja välineitä. Klaarille olemme totettaneet mm. lahjakortteja, kuivasilmälipukkeita, käyntikortteja, roll upin ja foldereita.

Kuljetus Pasi Koskinen

Kuljetus Pasi Koskinen on huittislainen jätehuolto- ja kuljetusalan yritys. Olemme toteuttaneet yritykselle ulospäin yhtenäiseltä näyttävät logon, verkkosivut pasikoskinen.fi, Google Yritysprofiilin, Facebook- ja Instagram-tilit sekä mainontaa Googlessa, Facebookissa ja Instagramissa.

Haluatko yrityksesi näyttävän yhtenäiseltä ulospäin?